Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.


Klachten

Het is natuurlijk erg vervelend als u een klacht heeft over één van onze producten. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via het contactformulier in te vullen.

Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht binnen 2 dagen beantwoorden.

  •  Er wordt géén wasgarantie gegeven. Ontstane problemen na het wassen zijn op eigen verantwoordelijkheid.